2013-09-20

Vi har investerat i en kylanläggning ALPHA.D 10-4 för att i tabort så mycket som möjligt av dunstningen av vårt fuktvatten. Detta gör att vi får ett bättre arbetsklimat samt att vi minskar vårt användande av kemikalier.
En bra miljöinvestering tycker vi !