2014-05-06

E-barometern första kvartalet 2014 i sammandrag

  • Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med 16 procent första kvartalet 2014.
  • Prognosen är att e-handeln kommer att omsätta 42,5 miljarder kronor under 2014, vilket innebär en tillväxt om 15 procent
  • Under första kvartalet var tillväxten kraftigast för bygghandeln (36 procent), barnartiklar/leksaker (31 procent) och sport- och fritidsprodukter (24 procent).
  • Av de största branscherna var tillväxten starkast för hemelektronik vars försäljning ökade med 16 procent. Kläder/skor hade en tillväxt om fyra procent och försäljning av böcker/media över internet ökade med 1 procent.
  • 71 procent av konsumenterna e-handlade varor under kvartalet. Av dessa har 14 procent e-handlat med sin mobiltelefon och 34 procent e-handlat från utländska sajter. 25 procent av alla e-handelsrelaterade försändelser till konsumenter i Sverige levererades från utlandet.
  • I genomsnitt förväntar sig e-handelskonsumenten leverans senast 4,3 vardagar efter att en beställning är genomförd. För 29 procent är det viktigt att kunna få en e-handlade försändelser levererad vardagen efter beställning.
  • Tre av fyra konsumenter tycker det är viktigt att själv få välja hur de ska ta emot en e-handlad vara. 46 procent föredrar generellt att få en e-handlad vara levererad i postlådan av sin brevbärare.
  • Var fjärde e-handelskonsument returnerade en e-handlad vara under 2013. 88 procent tycker att returhanteringen fungerar bra

Här hittar du hela rapporten klicka här