2013-08-29

SSL Certifikat

Ett certifikat krypterar kommunikationen mellan klienten (webbläsaren) och webbservern med så kallad publik/privat nyckelhantering.

All information såsom inloggning, användaruppgifter, skyddas nu med ett certifikat.