2013-07-03

 
Vi har precis installerat en ny oblateringsmaskin
Oblatering är en snabb enkel och kostnadseffektiv metod vid distribution av trycksaker. Oblaten stänger igen den öppna änden  en falsad trycksak, den så kallade brevfällan och förhindrar därigenom att andra försändelser glider in och göms inuti trycksaken. Det skyddar även trycksaken mot att vikas upp och deformeras under distributionen.