2016-12-01

Vi hälsar Jan Lindh välkommen till vårt team

Jan kommer arbeta som säljare/projektledare

Han kommer närmast från en anställning på Bongs i Krisitanstad, han är en av de som har längst erfarenhet på kuverttrycknings sidan, så han blir ett fantastiskt tllskott till vårt team.

Du når Janne på telefon 070-836 30 77, eller på mail janne@postemballage.se