2013-08-08

Våra Brevvanor 2013

Årets undersökning visar att mottagarmakten växer sig starkare. Det blir viktigare för allt fler privatpersoner att själva få välja hur de ska ta emot viktig information.

Målet styr kanalvalet

I vår digitala värld står det fysiska brevet sig fortfarande starkt. För att göra bästa möjliga intryck rekommenderar 78 procent avsändaren att skicka brev.
När mottagaren snabbt behöver få viktig information från företag och myndigheter rekommenderar 43 procent att avsändaren använder e-post.