2013-08-15

När vi flyttat till Conects servar blir vi mer mobila och kommer åt vårt affärssystem på alla plattformar.
PC, Mac, Ipad, Iphone. Detta gör att vi kan öka vår servicegrad ytterligare mot dig som kund.